Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej

Zapraszamy do korzystania z informacji i ogłoszeń zawartych na stronie naszego biuletynu

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 paz. 1198) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002r. (Dz. U. Nr 67 poz. 619))

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych


Opublikował: Joanna Jaroszek-Zięba
Publikacja dnia: 14.04.2022, 15:03
Dokument oglądany razy: 12 608
Podpisał: Joanna Jaroszek-Zięba
Dokument z dnia: 28.12.2020