Przedmiot działalności

           

        Dom Pomocy Społecznej "Chemik" stanowi formę pomocy instytucjonalnej dla osób, które z uwagi na wiek, sytuację życiową, warunki rodzinne, mieszkaniowe lub materialne wymagają stałej opieki, w tym również zdrowotnej, pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, podnoszenia sprawności i aktywizowania, pomocy w załatwianiu spraw osobistych. Dom wybudowany został przez Warszawską Fabrykę Kosmetyków Pollena Uroda na początku lat 70-tych. Usytuowany w dzielnicy Ochota między ulicami: Mołdawską i Jasielską, sąsiaduje z nowoczesnym osiedlem mieszkaniowym. Dom liczy 100 miejsc.

 

Warunki bytowe

 

Dom posiada pokoje jedno i dwuosobowe z loggią i łazienką wyposażone w podstawowe sprzęty. W domu znajduje się sala dziennego pobytu wyposażona w fotele i sprzęt audio-tele. Ponadto na terenie Domu znajduje się kaplica, biblioteka z bogatym księgozbiorem, sala jadalna, palarnia, dzienny pokój do zajęć terapeutycznych służących uaktywnieniu mieszkańców tracących sprawność psychofizyczną, zespół pomieszczeń medyczno-rehabilitacyjnych:

 

1. gabinet zabiegowy,

2. pomieszczenia do indywidualnej opieki i pielęgnacji osób leżących i niepełnosprawnych

3. sala rehabilitacyjna.

 

Warunki mieszkaniowe dostosowane są do możliwości psychofizycznych lokatorów – osób niesprawnych ze względu na sędziwy wiek. Dom posiada dwie windy osobowe, oraz jedną windę dla przewożenia osób w pozycji leżącej. W pokojach zainstalowana jest sygnalizacja przyzywowa. Kondygnacje zróżnicowano kolorystycznie, tak aby mieszkańcy mieli łatwość rozpoznawania swojego piętra. Na korytarzach zainstalowane są poręcze, podłogi wyłożone wykładziną p/poślizgową, przed budynkiem dobudowano podjazd dla wózków inwalidzkich.

 

Zakres świadczonych usług

 

W Domu Pomocy Społecznej "Chemik" usługi świadczą odpowiednie służby na poziomie obowiązujących norm. Są to: lekarze, pielęgniarki, opiekunki, terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalni, pokojowe, pracownicy administracji, pracownicy obsługi.

Dom oferuje trzy posiłki dziennie z możliwością korzystania z diet, usługi pralnicze, a także całodobową opiekę i ochronę.

W Domu funkcjonuje system rehabilitacji medycznej. Obejmuje fizykoterapię i kinezy-terapię w zakresie dostosowanym do osób w podeszłym wieku. Rehabilitacja odbywa się codziennie i stosowane są trzy jej formy:

 

1. ćwiczenia indywidualne w sali rehabilitacji,

2. ćwiczenia grupowe w sali rehabilitacyjnej,

3. ćwiczenia przyłóżkowe.

 

W ramach programu działania Domu, który opracowany jest w oparciu o nawyki i upodobania mieszkańców, a przede wszystkim o ich możliwości psychofizyczne organizowane są imprezy plenerowe, pogadanki, wycieczki, wczasy rehabilitacyjne, spotkania integracyjne, imprezy okolicznościowe, które mają na celu aktywizację mieszkańców.

Działalność w zakresie terapii zajęciowej prowadzona jest w formie czynnej grupowej i indywidualnej w pracowni lub świetlicy. Metody stosowane to arteterapia, dziewiarstwo i szycie, majsterkowanie, relaksacja oraz muzykoterapia, w ramach której działa zespół wokalny "Uśmiech".

Zakres świadczonych usług jest dostosowany do zindywidualizowanych potrzeb mieszkańców, a organizacja wewnętrzna życia w Domu umożliwia zachowanie własnego stylu życia w Domu, a także dalszy rozwój osobowości, rekreację, kulturę, oświatę.

 


Opublikował: Joanna Jaroszek-Zięba
Publikacja dnia: 07.01.2021, 12:08
Dokument oglądany razy: 549
Podpisał: Joanna Jaroszek-Zięba
Dokument z dnia: 07.01.2021