Klauzula informacyjna dot. przepisów RODO

Dom Pomocy Społecznej „Chemik”

ul. Korotyńskiego 10, 02-121 Warszawa

 

Klauzula informacyjna dot. przepisów RODO

  

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1.    Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do zawarcia i wykonania umowy, przetwarzanych w związku z realizacją niniejszej umowy jest: Dom Pomocy Społecznej „Chemik”.

2.    Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej „Chemik” jest Pani Bożenna Marchel-Potrzuska, mail: bozena@kancelaria-bmp.pl, tel. 502 099 840.

3.    Administrator danych osobowych – Dom Pomocy Społecznej „Chemik” - przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia.

4.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z zapytaniem ofertowym.

5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcą danych osobowych będą pracownicy działu administracyjno-gospodarczego.

6.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w obowiązujących u Zamawiającego przepisach o archiwach.

7.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej „Chemik” przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego.

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

archiwalne   Sortuj wg.
  Pokaż zapytania z roku


Opublikował: Joanna Jaroszek-Zięba
Publikacja dnia: 04.01.2023, 11:39
Dokument oglądany razy: 764
Podpisał: Joanna Jaroszek-Zięba
Dokument z dnia: 04.01.2023