Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego

Lista osób spełniających wymagania w konkursie na stanowisko kierownika Działu Administracyjno - Gospodarczego:

1. Katarzyna Syczewska

2. Małgorzata Bekier

3. Andrzej Piskała

 

Lista osób nie spełniających wymagań: 0Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Chemik” w Warszawie ul. Korotyńskiego 10 informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko kierownika Działu Administracyjno – Gospodarczego został wybrany Pan Andrzej Piskała zam. w Piastowie

Uzasadnienie wyboru:

Kandydat na w/w stanowisko spełnił wszystkie kryteria określone w ogłoszeniu o naborze. Został najwyżej oceniony przez Komisję w procesie rekrutacji.

 

 

Opublikował: Joanna Jaroszek-Zięba
Publikacja dnia: 28.05.2021, 13:32
Dokument oglądany razy: 225
Podpisał: Joanna Jaroszek-Zięba
Dokument z dnia: 28.05.2021